Phrasal Verbs là gì

Phrasal Verbs là gì

Trong bài viết này, American Links sẽ cùng các bạn tìm hiểu Phrasal verbs là gì? Những khó khăn khi học? Mức độ liên quan đến IELTS? Cuối cùng là bài tập nhỏ để các bạn thực hành.

Phrasal Verbs là gì
Phrasal Verbs là gì

Mục lục bài viết

Phrasal verbs là gì?

Phrasal verbs là những động từ cộng với một giới từ hoặc một trạng từ (hoặc theo sau bởi hai).

Khi hai từ này được ghép lại với nhau, chúng có nghĩa khác với nghĩa của mỗi từ.

Đây là một ví dụ:

“I can’t put up with you anymore”.

Bạn có thể biết rằng từ ‘put’ có nghĩa là đặt một thứ gì đó ở đâu đó, chẳng hạn như “I put the book on the table”. Và từ ‘up’ ở ví dụ trên có nghĩa là vào trong hoặc hướng tới một vị trí cao hơn.

Tuy nhiên, khi những từ này được ghép lại với nhau, ý nghĩa hoàn toàn thay đổi.

To “put up with” = chấp nhận ai đó hoặc điều gì đó không hài lòng một cách kiên nhẫn

Sự khó khăn khi học Phrasal Verbs

 • Một số cụm động từ phải lấy một tân ngữ, và một số có thể đặt một trong hai bên của tân ngữ.

Hãy xem ví dụ minh họa này với cụm động từ ‘let down’ (= thất vọng):

“I felt let down by my friend”.

“My friend really let me down”.

 • Một khó khăn khác : chúng là động từ, có nghĩa là chúng có một thì và sẽ thay đổi tùy theo nó là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Cùng xem các ví dụ sau với ‘break up‘ (= để kết thúc một mối quan hệ):

broke up with my girlfriend last week (= past)

I hope my girlfriend does not break up with me (= present)

I‘ve broken up with my girlfriend (= present perfect)

I think I’m going to break up with my girlfriend (= future)

Và cũng có một số có nhiều hơn một ý nghĩa:

I’ve fallen out with my friend

= Argue and be on bad terms with someone (Tranh luận và có quan điểm xấu với ai đó)

I eat a lot of sweets. I hope my teeth don’t fall out

= Become loose and unattached (usually hair or teeth) (Trở nên lỏng lẻo và không dính chặt – thường là tóc hoặc răng)

Phrasal Verbs và IELTS

Phrasal Verbs rất quan trọng đối với IELTS. Ai có thể sử dụng chúng một cách tự nhiên cho thấy rằng họ có trình độ tiếng Anh tốt. Chúng có thể được sử dụng trong văn bản ở một số trường hợp và trong văn nói.

Bạn cũng muốn nhận ra nếu ai đó sử dụng chúng trong văn bản hoặc bài nói của họ. Nếu không bạn có thể hiểu nhầm những gì họ đang nói.

Như với bất kỳ từ vựng mới nào, bạn phải cẩn thận với cách bạn học chúng. Việc sử dụng cần phải thật tự nhiên.

Nếu bạn học một số cụm từ và cố gắng ‘lắp’ chúng vào phần nói hoặc viết của mình để đạt điểm cao hơn nhưng không được hiểu đúng. Điều này làm mất đi sự tự nhiên và bạn có thể mắc lỗi, giám khảo chắc chắn sẽ chú ý.

Mục đích của chúng tôi là để cho bạn thấy cách có thể sử dụng Phrasal Verbs trong ‘ngữ cảnh IELTS’, để các từ được đặt một cách chính xác trong các câu trả lời thuộc bài thi IELTS.

Sau mỗi 10 từ có các bài tập về cụm động từ để kiểm tra kiến ​​thức của bạn về các từ đó. (Phần luyện thi IELTS của American Links)

Nhưng cần nhấn mạnh lại, các từ có thể thay đổi theo thì và ngữ cảnh. Vì vậy khi bạn học, hãy thực hiện thêm một số nghiên cứu trên internet về cách sử dụng.

Word Set 1

Phrasal Verb Nghĩa
hang out Dành thời gian thư giãn (thân mật)
catch up with Gặp ai đó sau một khoảng thời gian và tìm hiểu xem họ đang làm gì
cut down/back on Giảm bớt
give (something) up Bỏ / ngừng làm việc đó
cut out Ngừng ăn một thứ gì đó (vĩnh viễn hoặc trong một thời gian dài)
find out Phát hiện
get along/on Thích nhau
fall out Tranh luận và có quan điểm xấu với ai đó
clean up Gọn gàng / Sạch sẽ
come across Tìm một cái gì đó bất ngờ

Ví dụ trong IELTS – Cách sử dụng Phrasal Verb

What do you normally do at the weekends?

I usually just hang out with my friends. We’ll go to the cinema or something. Unfortunately I don’t get the chance to catch up with them often as we are all so busy with work.

Do you have a healthy lifestyle?

I don’t think I really do.  Something I definitely need to do is cut down on the amount I smoke, or even give it up completely. I would also like to cut out red meat from my diet. I’ve read that both of those are unhealthy. I found out recently that my father has cancer, and he smoked a lot when he was younger.

Do you like the place where you live?

Yes, I live with some college friends. There are several of us in the house so it is crowded, but we get along well so we have not had any serious problems. I fell out with one guy who lived there because he played his music too loud, but he has moved out now.

Do you like to collect things?

Not anymore, but the other day I was cleaning up my room when I came across an old album of football stickers. I used to collect them when I was younger.

Tự kiểm tra

Bạn biết 10 từ này rõ thế nào?

Trong câu đố về cụm động từ này, bạn có ba lựa chọn để lấp đầy khoảng trống. Chọn từ phù hợp hoặc dạng từ phù hợp nếu đó là từ giống nhau.

Phrasal Verb Quiz

Top of Form

 1. I … with her really well. We are best friends.
 2. I have a heart problem so I have to … my cholesterol intake.
 3. … with friends is really important to me in the evenings.
 4. I hope to … with my brother this weekend. I’ve not seen him for ages.
 5. This is very bad – I’ve … with my manager at work.
 6. The kitchen is in a right mess. I’ll have to …
 7. I … last week that I’m getting a promotion at work.
 8. I … an old photo of my father yesterday. I hadn’t seen it for years.
 9. I’ve completely … meat from my diet. I’m now a vegetarian.
 10. I … with the crossword in the end. It was too difficult.

 

Xem thêm:

Các khóa học IELTS

Tổng hợp các thì trong tiếng Anh

 

American Links English Center – Be friend with English

5/5 - (1 bình chọn)