Với uy tín giảng dạy trên 10 năm cùng đội ngũ giáo viên, giảng viên chất lượng – chúng tôi tự tin giúp bạn hoàn thành mục tiêu. Dưới đây là cam kết tại American Links cho các học viên khi tham gia các khóa học tại Trung tâm:

CAM KẾT VỚI HỌC VIÊN

 • Đảm bảo điểm số đầu ra theo từng khóa học (TOEIC/ IELTS/ TOEFL…)
 • Tư vấn lộ trình học tập, luyện thi để đạt điểm cao trong kỳ thi
 • Tổ chức các hoạt động, giảng dạy, quản lý chương trình ôn luyện
 • Trường hợp các học viên không đạt được điểm mong muốn sau thời gian luyện thi, Trung tâm có trách nhiệm cho phép học viên ôn luyện theo trình độ của học viên miễn phí cho đến khi đạt mục tiêu yêu cầu đặt ra đã cam kết
 • Nếu học viên vi phạm một hoặc nhiều quy định nêu trên, có nghĩa là học viên đã phá vỡ cam kết, American Links không còn trách nhiệm đảm bảo kết quả đầu ra cho học viên nữa. Nhưng chúng tôi vẫn hỗ trợ học viên tối đa theo các điều khoản cam kết còn lại để giúp học viên đạt điểm thi cao nhất có thể.

 

CAM KẾT VỚI TRUNG TÂM

 • Tuân thủ các quy định của American Links và hướng dẫn của giáo viên cùng nhân viên American Links về sử dụng phòng học và trang thiết bị của Trung tâm cho khóa ôn luyện (TOEIC/ IELTS/ TOEFL…)
 • Hoàn thành tất cả các bài ôn luyện, bài kiểm tra, bài thi do giáo viên, nhân viên American Links cung cấp trong suốt khóa học.
 • Tham gia đủ 100% tổng số giờ học trên lớp của toàn bộ khóa ôn luyện.
 • Đến lớp hoc, ra vào lớp đúng giờ quy định
 • Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp
 • Làm đầy đủ bài tập về nhà do giáo viên yêu cầu trước khi đến lớp

Xin trân trọng thông báo!

AMERICAN LINKS ENGLISH CENTER