- Chương trình  tiếp tục cho các học viên đã hoàn thành khóa học Upper Intermediate (tương đương trình độ B2 tiêu chuẩn châu Âu).

- Giáo trình chính Sollution Advanced, Improve your IELTS và các tài liệu mở rộng do giáo viên American links cung cấp thêm.

- Sau khi hoàn thành khóa học Upper Intermediate, bạn có thể thi để lấy chứng chỉ C1 (tiêu chuẩn châuÂu), bạn có thể tham gia các khóa luyện thi TOEIC Preparation3,TOEFL, IELTS Master và có thể tham gia thi IELTS với mức điểm từ 7 +, thi TOEFLiBT với điểm từ 100+ và thi TOEIC với mức điểm từ 800+