- Chương trình  tiếp tục cho các học viên đã hoàn thành  khóa học Pre Intermediate (tương đương trình độ A2 tiêu chuẩn châu Âu).

- Giáo trình chính (Sollution Intermediate và Complete IELTS).

- Sau khi hoàn thành khóa học Intermediate, bạn có thể thi để lấy chứng chỉ B1 (tiêu chuẩn châuÂu), bạn có thể tham gia các khóa luyện thi TOEFL, IELTS Skills và có thể tham gia thi IELTS với mức điểm từ 4 – 5 +, thi TOEFLiBT với điểm từ 30-60 và thi TOEICvới mức điểm từ 400 - 650