Lớp học Movers tiếp tục nâng cao vốn từ vựng và các cấu trúc câu mới cho trẻ. Trẻ làm quen với các thì ngữ pháp tiếng Anh khác như hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, hay tương lai. Nhờ đó, trẻ có thể hỏi và nói các câu phức tạp hơn, và sử dụng đa dạng các cấu trúc câu và từ mới để diễn đạt ý tưởng và trình bày nội dung các câu chuyện ngắn.

Ngoài ra, trẻ sẽ được giáo viện bắt đầu hướng dẫn  cách viết và có thể thể hiện khả năng viết các đoạn văn ngắn theo các chủ đề quen thuộc từ những cấu trúc ngữ pháp và vốn từ vựng đã học. Trẻ có thể nói được các câu nói gián tiếp (“ My mom tells me to wear warm clothes”), kể chuyện về mình (“I have been to Australia”, “ I have had my bike for two years…”), so sánh bằng (“ she is as tall as my sister”), và nói mình phải làm gì “ I have to go to school today”,…