Charlie Baudry

·         Quốc tịch: Anh

·         Trình độ:

+ Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ TEFL

+ Tốt nghiệp Học viện Southamton

·         Kinh nghiệm:

+ Nhiều năm giảng dạy ngôn ngữ tại Anh và Việt Nam

+ Chuyên gia thiết kế