Simon P Taintey

·         Quốc tich: Anh

·         Trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp đại học Birmingham, Anh

+ Giấy chứng nhận TEFL/TESOL

+ Giấy chứng nhận đào tạo sư phạm khóa học ESP tại Oxford University Press 

+ Giấy chứng nhận sư phạm các khóa học khác nhau tại trường Ngôn ngữ học Moscow

·         Kinh nghiệm:

+ Phòng ngôn ngữ học thuộc Trung tâm đào tạo quốc tế Globus – Matxcova. Làm hướng dẫn trong các trường đại học hàng đầu tại Anh và Mỹ

+ Tổ chức thiết kế, phát triển  các khóa học chuyên ngành Tiếng anh cho các cá nhân, tổ chức về các chuyên đề: Thư tiếng anh, Marketing, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin

+ Phân tích và làm các báo cáo về sự tiến bộ của học sinh, soạn thảo và thực hiện các bài kiểm tra Tiếng Anh cho học sinh

+ Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh tại các nước như Nga, Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia và Việt Nam.