Simon P Taintey

·         Quốc tich: Anh

·         Trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp đại học Birmingham, Anh

+ Giấy chứng nhận TEFL/TESOL

+ Giấy chứng nhận đào tạo sư phạm khóa học ESP tại Oxford University Press 

+ Giấy chứng nhận sư phạm các khóa học khác nhau tại trường Ngôn ngữ học Moscow

·         Kinh nghiệm:

+ Phòng ngôn ngữ học thuộc Trung tâm đào tạo quốc tế Globus – Matxcova. Làm hướng dẫn trong các trường đại học hàng đầu tại Anh và Mỹ

+ Tổ chức thiết kế, phát triển  các khóa học chuyên ngành Tiếng anh cho các cá nhân, tổ chức về các chuyên đề: Thư tiếng anh, Marketing, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin

+ Phân tích và làm các báo cáo về sự tiến bộ của học sinh, soạn thảo và thực hiện các bài kiểm tra Tiếng Anh cho học sinh

+ Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh tại các nước như Nga, Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia và Việt Nam.

Trisha Neel

·         Quốc tịch: Mỹ

·         Trình độ:

+ Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ TESOL, TESL, TEFL
 
+ Tốt nghiệp đại học Sonoma State, Mỹ.

·         Kinh nghiệm:

+ Giáo viên tiếng anh tại Hàn Quốc
 
+ Trợ giảng tại trường Mầm non Monte Vista Elementary, Rohnert Park, Mỹ.

+ Tham gia các hoạt động tình nguyện về giảng dạy ngôn ngữ tại các trường tiểu học  cũng như đại học tại Mỹ.

+ Giảng dạy tiếng anh cho lứa tuổi Kids và Teen Việt Nam nhiều năm

  Brian Rost

·         Quốc tịch: Mỹ

·         Trình độ:

+ Tốt nghiệp đại học Georgetown chuyên ngành vật lý của Mỹ

+ Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ TEFL

·         Kinh nghiệm:

+ Giáo viên tiếng anh tại trung tâm Blue Ocean Education, Hà Nội

+ Giáo viên trợ giảng tiếng anh tại trường Hopkins, MN

+ Trợ giảng tại Đại học Georgetown, Mỹ

+ Giáo viên dạy toán tại trường quốc tế NewTơn

+ Giảng dạy tiếng anh cho lứa tuổi Kids và Teen Việt Nam

 

Charlie Baudry

·         Quốc tịch: Anh

·         Trình độ:

+ Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ TEFL

+ Tốt nghiệp Học viện Southamton

·         Kinh nghiệm:

+ Nhiều năm giảng dạy ngôn ngữ tại Anh và Việt Nam

+ Chuyên gia thiết kế
 
 

Morgan Wayaani

·         Quốc tịch: Australia

·         Trình độ chuyên môn:

+ Chứng chỉ  TESOL, Viện Đào tạo ngôn ngữ, 2011

+ Tốt nghiêp chuyên ngành Visual và Truyền thông Nghệ thuật, Đại học Monash, 2010

·         Kinh nghiệm:

+ Là giáo viên tại Trung tâm giáo dục và đạo tạo Apollo

+ Giảng dạy tại Horticultural Skills Australia, Swanston St, Melbourne

+ Làm việc tại Physiology and Kinesiology Tutor  and Assessor College of Complementary Medicine, Carlton, Melbourne.

+ Làm việc tại Permaculture  Workshop Facilitator  tại Men of the Trees, City Farm, Perth, Western Australia

+ Là giáo viên ESL tại Hàng Châu và Thiệu Hưng, Trung Quốc

+ Giảng dạy tiếng anh cho lứa tuổi Kids và Teen Việt Nam nhiều năm