Tính từ đuôi ing và ed: Phân biệt và cách sử dụng

Tính từ đuôi ing và ed: Phân biệt và cách sử dụng

Tính từ đuôi -ing và -ed là hai dạng tính từ phổ biến trong tiếng Anh. Tính từ đuôi -ing thường được sử dụng để miêu tả một hành động đang diễn ra hoặc một sự việc đang xảy ra, trong khi tính từ đuôi -ed thường được sử dụng để miêu tả một hành động đã kết thúc hoặc một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ: “I am boring” (tôi đang chán) là tính từ đuôi -ing, còn “I am bored with the movie” (tôi chán phim này) là tính từ đuôi -ed. American Links giới thiệu bài viết dưới đây để bạn biết cách dùng và phân biệt được tính từ đuôi -ed và đuôi -ing.

Tính từ đuôi ing và đuôi ed

 

Mục lục bài viết

Tính từ đuôi -ing và -ed

Tính từ kết thúc với -ing

Tính từ đuôi -ing được sử dụng để mô tả sự vật và các tình huống. Chúng có ý nghĩa chủ động. Chúng mô tả ai đó đang làm điều gì đó (hành động) hoặc sự vật/ sự việc đang gây ra điều gì đó cho chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy như thế nào (tùy vào tình huống).

Tính từ kết thúc với -ed

Tính từ đuôi -ed được dùng để diễn tả cảm xúc của con người. Chúng có ý nghĩa bị động. Chúng mô tả ai đó ‘nhận’ một số loại hành động, được thực hiện để cảm thấy như thế nào.

Ví dụ về cách dùng tính từ đuôi -ing và -ed

 • Science is very interesting to him.
 • He is interested in science.

Tính từ -ing cho bạn biết về điều gì đó (science). Tính từ -ed cho bạn biết người nào đó cảm nhận như thế nào về điều xảy ra. Như ở ví dụ trên: anh ấy quan tâm đến khoa học vì nó rất thú vị.

Ví dụ khác:

 • We were disappointed with the movie. We expected it to be much better. (We felt disappointed.)
 • The movie was disappointing. We expected it to be much better. (It was a disappointing movie.)
 • They were very shocked when they heard the news. (We felt shocked.)
 • The news was shocking. (It was a shocking news.)

Để làm cho nó rõ ràng hơn, chúng ta hãy xem các ví dụ sau:

 • A crying baby
 • A running man
 • A sleeping cat

Tất cả họ đều “làm” một việc gì đó: the baby is crying, the man is running, the cat is sleeping. Các tính từ -ing mang ý nghĩa chủ động: crying, running and sleeping được dùng để diễn tả một hành động.

Giờ hãy cùng nhìn vào các ví dụ sau với tính từ đuôi–ed:

 • A smashed door.
 • An interested man
 • A confused woman
 • An excited children

Những tính từ này được dùng với nghĩa bị động. Một cái gì đó đã được thực hiện với đối tượng (the door) hoặc một cái gì đó/ai đó đã khiến mọi người ở trong một trạng thái nhất định (the man, the woman, children) hoặc cảm thấy theo một cách nhất định.

Các tính từ smashed, interested, confused, excited mô tả trạng thái hoặc cảm giác do một việc gì đó đã làm: the door has been smashed, the man has been interested, the woman has been confused, children has been excited.

Lưu ý với các tính từ đuôi ing và ed

 • Chúng ta có thể sử dụng các tính từ kết thúc bằng -ing cho đồ vật hoặc con người. Hãy nhớ rằng khi chúng ta sử dụng tính từ kết thúc bằng -ing, nó đang mô tả người hoặc vật.
 • Chúng ta có thể sử dụng -ed CHỈ cho người (hoặc động vật) vì đồ vật thì không có cảm nhận.

Phân biệt tính từ đuôi ing và ed

Phân biệt tính từ đuôi ing và ed

So sánh sự khác biệt:

Có rất nhiều tính từ trong tiếng Anh kết thúc bằng -ED hoặc -ING.

Đúng vậy, chúng không chỉ là phần cuối mà chúng ta sử dụng cho động từ!

Tính từ kết thúc bằng -ING được dùng để diễn tả: đặc điểm của một người, một sự vật hoặc một tình huống.

Một tính từ kết thúc bằng -ED được sử dụng để mô tả: một cảm giác (hoặc cách một người cảm thấy) hoặc một cảm xúc. Nó được sử dụng để mô tả một điều tạm thời. Vì chỉ con người (và một số động vật) mới có cảm xúc, nên không thể sử dụng tính từ -ed để mô tả một đối tượng hoặc tình huống.

Ví dụ so sánh sự khác biệt:

 • My girlfriend is bored. – (Bạn gái tôi cảm thấy buồn chán)
 • My girlfriend is boring. – (Bạn gái tôi là một người nhàm chán)

Bạn có thể sử dụng những tính từ này để mô tả người hoặc tình huống nhưng hãy cẩn thận rằng bạn đang sử dụng tính từ chính xác. Ví dụ, có một sự khác biệt lớn về ý nghĩa giữa:

 • I am confused. – nghĩa là: tôi không hiểu điều gì đó.
 • I am confusing. – nghĩa là: tôi sẽ khiến cho bạn cảm thấy bối rối.

Lưu ý rằng các câu dưới đây là để làm nổi bật sự khác biệt giữa hai loại tính từ. Chúng KHÔNG phổ biến để làm hoặc nói vì chúng nghe có vẻ lặp đi lặp lại.

 • He was shocked by how shocking the accident was last Saturday night.
 • She was frightened by the frightening roller-coaster ride!
 • I am annoyed by how annoying that man in front of me is.
 • Lucy was confused by the confusing street signs in Hanoi City.

Danh sách Tính từ đuôi -ing và -ed

Có một danh sách khá dài các tính từ kết thúc bằng -ing và -ed trong tiếng Anh. Hầu hết chúng dựa trên một động từ có thể chuyển thành tính từ bằng cách thêm -ing hoặc thêm -ed.

Một số các từ phổ biến bao gồm:

 • Alarmed – Alarming
 • Aggravated – Aggravating
 • Amused – Amusing
 • Annoyed – Annoying
 • Astonished – Astonishing
 • Astounded – Astounding
 • Bored – Boring
 • Captivated – Captivating
 • Challenged – Challenging
 • Charmed – Charming
 • Comforted – Comforting
 • Confused – Confusing
 • Convinced – Convincing
 • Depressed – Depressing
 • Disappointed – Disappointing
 • Discouraged – Discouraging
 • Disgusted – Disgusting
 • Distressed – Distressing
 • Disturbed – Disturbing
 • Embarrassed – Embarrassing
 • Encouraged – Encouraging
 • Entertained – Entertaining
 • Excited – Exciting
 • Exhausted – Exhausting
 • Fascinated – Fascinating
 • Frightened – Frightening
 • Frustrated – Frustrating
 • Fulfilled – Fulfilling
 • Gratified – Gratifying
 • Inspired – Inspiring
 • Insulted – Insulting
 • Interested – Interesting
 • Moved – Moving
 • Overwhelmed – Overwhelming
 • Perplexed – Perplexing
 • Pleased – Pleasing
 • Relaxed – Relaxing
 • Relieved – Relieving
 • Satisfied – Satisfying
 • Shocked – Shocking
 • Sickened – Sickening
 • Soothed – Soothing
 • Surprised – Surprising
 • Tempted – Tempting
 • Terrified – Terrifying
 • Threatened – Threatening
 • Thrilled – Thrilling
 • Tired – Tiring
 • Touched – Touching
 • Troubled – Troubling
 • Unsettled – Unsettling
 • Worried – Worrying

 

Xem thêm : Đuôi tính từ

5/5 - (1 bình chọn)