Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

Trong thế giới ngày nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế và là công cụ thiết yếu trong môi trường kinh doanh và thương mại. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, sự thông thạo tiếng Anh chuyên ngành đóng một vai trò vô cùng quan trọng để thành công và phát triển bền vững. Việc hiểu và sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành kinh tế không chỉ giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp mà còn tăng cường khả năng hợp tác và giao tiếp với các đối tác quốc tế. Bài viết này cung cấp cho bạn một số tài liệu tham khảo, từ vựng chuyên ngành,… Nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành kinh tế ngay hôm nay và mở ra cánh cửa thành công trong sự nghiệp của bạn!

Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

Mục lục bài viết

I. Tầm quan trọng của tiếng Anh trong kinh tế

A. Ứng dụng của tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế:

1. Giao dịch quốc tế và thương mại:

Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế là ngôn ngữ chính được sử dụng trong các hoạt động giao dịch quốc tế và thương mại. Các thuật ngữ về xuất nhập khẩu, thỏa thuận hợp đồng, thanh toán và vận chuyển đều yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về tiếng Anh.

Ví dụ:

 • “export” – [ɪkˈspɔːrt] : xuất khẩu
 • “import” – [ɪmˈpɔːrt] : nhập khẩu
 • “contract” – [ˈkɒntrækt] : hợp đồng
 • “payment” – [ˈpeɪmənt] : thanh toán
 • “shipment” – [ˈʃɪpmənt] : vận chuyển

2. Công việc và sự nghiệp trong kinh tế quốc tế:

Để thành công trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, việc nắm vững tiếng Anh chuyên ngành là điều cần thiết. Từ vựng về quản lý dự án, phân tích thị trường, tài chính doanh nghiệp và lãnh đạo được sử dụng hàng ngày trong công việc.

Ví dụ:

 • “project management” – [ˈprɒdʒekt ˈmænɪdʒmənt] : quản lý dự án
 • “market analysis” – [ˈmɑːkɪt əˈnæləsɪs] : phân tích thị trường
 • “corporate finance” – [ˈkɔːpərət ˈfaɪnæns] : tài chính doanh nghiệp
 • “leadership” – [ˈliːdəʃɪp] : lãnh đạo

3. Tiếp thị và quảng cáo toàn cầu:

Trong bối cảnh mạng lưới toàn cầu, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo. Các từ vựng về chiến lược tiếp thị, nghiên cứu thị trường, và tạo hình thương hiệu đòi hỏi sự am hiểu rõ ràng về tiếng Anh chuyên ngành.

Ví dụ:

 • “marketing strategy” – [ˈmɑːkɪtɪŋ ˈstrætədʒi] : chiến lược tiếp thị
 • “market research” – [ˈmɑːkɪt rɪˈsɜːʧ] : nghiên cứu thị trường
 • “branding” – [ˈbrændɪŋ] : xây dựng thương hiệu
 • “advertising” – [ˈædvətaɪzɪŋ] : quảng cáo

Hiểu và sử dụng thành thạo các từ vựng chuyên ngành tiếng Anh liên quan đến kinh tế sẽ giúp bạn vươn tới thành công trong môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh. Bạn sẽ tự tin giao tiếp và tương tác hiệu quả với các chuyên gia và đối tác toàn cầu, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và đạt được thành tựu vượt bậc trong sự nghiệp của mình.

Tầm quan trọng của tiếng Anh trong kinh tế

B. Lợi ích cá nhân từ việc nắm vững tiếng Anh trong ngành kinh tế:

1. Tăng cơ hội việc làm:

Sự thông thạo tiếng Anh chuyên ngành kinh tế mở ra cơ hội việc làm đa dạng và hấp dẫn trong môi trường quốc tế. Với khả năng giao tiếp và hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ trong lĩnh vực kinh tế, bạn có thể xin việc tại các công ty đa quốc gia, tổ chức quốc tế hay thậm chí tham gia các dự án hợp tác quốc tế. Không chỉ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm công việc mơ ước, mà việc làm chuyên ngành kinh tế cũng thường đi kèm với mức thu nhập cao và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

2. Xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế:

Tiếng Anh là một công cụ mạnh mẽ để xây dựng và duy trì mạng lưới quan hệ quốc tế. Khi bạn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, bạn dễ dàng tương tác và trao đổi thông tin với các chuyên gia, nhà quản lý và đối tác quốc tế. Qua việc tham gia vào các diễn đàn, hội thảo, và sự kiện quốc tế, bạn có cơ hội làm quen với những người có ảnh hưởng trong ngành. Từ đó tạo dựng danh tiếng cá nhân và mở rộng mạng lưới quan hệ đa dạng trên toàn cầu.

3. Truy cập kiến thức và thông tin kinh tế quốc tế:

Tiếng Anh chính là ngôn ngữ chủ đạo trong các nguồn tài liệu, sách báo, bài viết và nghiên cứu về kinh tế. Khi bạn nắm vững tiếng Anh chuyên ngành, bạn có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt những kiến thức mới nhất về các xu hướng, chính sách, và phát triển kinh tế toàn cầu. Điều này giúp bạn được cập nhật và đáp ứng được những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh tế. Từ đó đưa ra những quyết định thông minh, có lợi cho sự nghiệp và công việc của mình.

II. Các khía cạnh chính của tiếng Anh chuyên ngành kinh tế:

A. Ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

1. Các khái niệm kinh tế cơ bản:

 • Inflation – [ɪnˈfleɪʃən] : Lạm phát

Ví dụ: High inflation can erode people’s purchasing power. (Lạm phát cao có thể làm mất sức mua của người dân.)

 • Gross Domestic Product (GDP) – [ɡrəʊs dəˈmɛstɪk ˈprɒdʌkt] : Sản phẩm quốc nội chung gộp

Ví dụ: The country’s GDP has been steadily growing over the past decade. (GDP của đất nước đã liên tục tăng trưởng trong thập kỷ qua.)

Từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành kinh tế

2. Thuật ngữ và từ vựng đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế:

 • Supply and Demand – [səˈplaɪ ənd dɪˈmɑːnd] : Cung và cầu

Ví dụ: When supply exceeds demand, prices tend to fall. (Khi cung vượt quá cầu, giá cả thường có xu hướng giảm.)

 • Market Economy – [ˈmɑːrkɪt ɪˈkɒnəmi] : Kinh tế thị trường

Ví dụ: The United States has a market economy with limited government intervention. (Hoa Kỳ có một kinh tế thị trường với sự can thiệp hạn chế của chính phủ.)

 • Exchange Rate – [ɪksˈʧeɪndʒ reɪt] : Tỷ giá hối đoái

Ví dụ: The exchange rate between the US dollar and the Euro has fluctuated in recent months. (Tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và Euro đã biến động trong những tháng gần đây.)

 • Trade Deficit – [treɪd ˈdɛfɪsɪt] : Thâm hụt thương mại

Ví dụ: The country is facing a trade deficit due to increased imports of consumer goods. (Đất nước đang đối mặt với thâm hụt thương mại do nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng.)

 • Economic Growth – [ˌiːkəˈnɒmɪk ɡrəʊθ] : Tăng trưởng kinh tế

Ví dụ: The government is implementing policies to stimulate economic growth and create more jobs. (Chính phủ đang triển khai chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.)

Tham khảo : Bộ từ vựng tiếng Anh về kinh tế

B. Kỹ năng viết tiếng Anh trong chuyên ngành kinh tế

1. Cách viết báo cáo và tài liệu kinh tế chuyên nghiệp:

Viết báo cáo và tài liệu kinh tế chuyên nghiệp đòi hỏi sự chính xác, logic và khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả. Dưới đây là một số gợi ý để cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế:

 • Tập trung vào mục tiêu:

Trước khi viết, xác định rõ mục tiêu của báo cáo hoặc tài liệu. Liệt kê các thông tin và dữ liệu cần thiết để hỗ trợ mục tiêu đó. Tránh viết lan man và không đi vào trọng tâm của vấn đề.

 • Sử dụng ngôn từ chính xác:

Trong viết tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, sử dụng thuật ngữ kỹ thuật và từ vựng chính xác để truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và chính xác. Đồng thời, lưu ý cách sử dụng cú pháp và ngữ pháp.

 • Tổ chức cấu trúc mạch lạc:

Xây dựng cấu trúc logic cho báo cáo bằng cách chia thành các phần: mục lục, lời mở đầu, phân tích, kết luận và đề xuất. Đảm bảo sự liên kết mạch lạc giữa các phần để tạo nên một bài viết thống nhất và dễ hiểu.

 • Sử dụng số liệu và dẫn chứng:

Để làm cho báo cáo và tài liệu kinh tế cơ bản và đáng tin cậy, hãy sử dụng số liệu, dữ liệu thống kê và dẫn chứng từ các nguồn đáng tin cậy. Điều này giúp tăng tính thuyết phục và minh bạch của bài viết.

Nâng cao kỹ năng viết về kinh tế

2. Cách biểu đạt ý kiến và luận điểm trong văn bản kinh tế:

Biểu đạt ý kiến và luận điểm trong văn bản kinh tế là một kỹ năng quan trọng. Dưới đây là một số gợi ý để cải thiện kỹ năng biểu đạt ý kiến và luận điểm trong kinh tế bằng tiếng Anh:

 • Xác định quan điểm rõ ràng:

Trước khi viết, xác định rõ quan điểm hoặc ý kiến của bạn về vấn đề được thảo luận. Đảm bảo rằng quan điểm của bạn được đề xuất một cách rõ ràng và không gây hiểu nhầm.

 • Sử dụng lập luận logic:

Xây dựng lập luận bằng cách đưa ra dữ liệu và chứng cứ hợp lý để ủng hộ ý kiến của bạn. Tránh đưa ra các quan điểm không có căn cứ rõ ràng và không có dẫn chứng.

 • Tôn trọng ý kiến đối lập:

Khi biểu đạt quan điểm, hãy tôn trọng ý kiến và quan điểm đối lập. Đối chiếu các quan điểm và đưa ra các lý do hợp lý để hỗ trợ quan điểm của bạn.

C. Kỹ năng nghe và nói tiếng Anh trong chuyên ngành kinh tế

1. Hiểu và tham gia các cuộc họp và thảo luận kinh tế:

Kỹ năng nghe và nói tiếng Anh trong kinh tế là yếu tố cực kỳ quan trọng. Chúng giúp bạn thể hiện sự chuyên nghiệp và giao tiếp hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế. Dưới đây là một số gợi ý để bạn cải thiện 2 kỹ năng này:

 • Chăm chú lắng nghe:

Trong các cuộc họp và thảo luận kinh tế, tập trung lắng nghe những ý kiến và thông tin quan trọng từ người khác. Đừng ngắt lời và cố gắng hiểu rõ hơn về quan điểm của họ trước khi đưa ra phản hồi.

 • Hỏi và trả lời câu hỏi một cách rõ ràng:

Nếu bạn không hiểu hoặc cần làm rõ vấn đề, đừng ngần ngại hỏi và yêu cầu giải thích. Tuyệt đối tránh giả vờ hiểu hoặc đưa ra câu trả lời không chính xác.

 • Ghi chép và tóm tắt:

Ghi chép lại những thông tin quan trọng và tóm tắt ý kiến chính của người khác. Điều này giúp bạn hiểu sâu hơn về tình hình và giữ cho thông tin không bị mất.

 • Chủ động tham gia:

Tạo cơ hội để thể hiện ý kiến và quan điểm của mình trong cuộc họp hoặc thảo luận. Đừng ngại thể hiện ý kiến và đóng góp ý tưởng của mình. Vì điều này cho thấy sự quan tâm và tích cực trong công việc.

Nâng cao kỹ năng nghe và nói về kinh tế

2. Đàm phán và thuyết phục trong giao dịch kinh tế:

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục là yếu tố quan trọng trong giao dịch kinh tế và kinh doanh quốc tế. Dưới đây là một số gợi ý để cải thiện kỹ năng này:

 • Nghiên cứu và chuẩn bị:

Trước khi tham gia vào các cuộc đàm phán kinh tế, hãy nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về đối tác, thị trường và điều kiện giao dịch. Chuẩn bị tốt giúp bạn tự tin hơn trong quá trình đàm phán.

 • Xác định mục tiêu:

Xác định rõ mục tiêu của mình trong quá trình đàm phán và đặt ra các điểm tham khảo để thảo luận. Điều này giúp bạn tập trung vào mục tiêu và không bị lạc đề trong quá trình đàm phán.

 • Lắng nghe và hiểu đối tác:

Trong quá trình đàm phán, hãy lắng nghe ý kiến và quan điểm của đối tác. Hiểu rõ hơn về các yêu cầu và mong muốn của họ giúp bạn tìm ra các giải pháp tốt nhất cho cả hai bên.

 • Sử dụng kỹ thuật thuyết phục:

Để thuyết phục trong quá trình đàm phán, sử dụng các kỹ thuật thuyết phục mạnh mẽ để trình bày và bảo vệ quan điểm của bạn. Sử dụng dẫn chứng, thống kê và ví dụ cụ thể để làm rõ các ý tưởng của mình.

III. Các phương pháp học tiếng Anh chuyên ngành kinh tế hiệu quả

A. Tự học tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

1. Tài liệu và nguồn học phù hợp:

Việc tự học đòi hỏi sự kiên trì và tập trung. Dưới đây là một số gợi ý về tài liệu và nguồn học phù hợp:

 • Sách giáo trình:

Tìm kiếm sách giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kinh tế. Những cuốn sách này cung cấp kiến thức cơ bản về các thuật ngữ, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến kinh tế.

 • Tài liệu chuyên ngành:

Tìm kiếm các tài liệu, báo cáo và nghiên cứu kinh tế được viết bằng tiếng Anh. Đọc các tài liệu này giúp bạn làm quen với cách diễn đạt và ngữ cảnh trong lĩnh vực kinh tế.

 • Các khóa học trực tuyến:

Có nhiều khóa học trực tuyến dành riêng cho việc học tiếng Anh chuyên ngành kinh tế. Tham gia các khóa học này giúp bạn học từ các giảng viên, chuyên gia uy tín.

Tham khảo khóa học: Tiếng Anh cho người đi làm

 • Nghe và xem video tiếng Anh:

Tìm kiếm các video, bài giảng và phỏng vấn về kinh tế được thực hiện bằng tiếng Anh. Nghe và xem các tài liệu này giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe và hiểu tiếng Anh ngành kinh tế.

2. Học qua các nguồn thông tin kinh tế tiếng Anh:

Các nguồn thông tin kinh tế tiếng Anh là cách tuyệt vời để cập nhật kiến thức và nắm bắt xu hướng. Dưới đây là một số nguồn thông tin hữu ích:

 • Báo và tạp chí kinh tế:

Theo dõi các báo và tạp chí kinh tế tiếng Anh hàng ngày để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường và kinh tế quốc tế.

 • Website tin tức kinh tế:

Truy cập vào các trang web tin tức kinh tế hàng đầu để đọc các bài viết và bài phân tích về tình hình kinh tế thế giới.

 • Podcast và chương trình phát thanh:

Lắng nghe các podcast và chương trình phát thanh kinh tế bằng tiếng Anh giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe và hiểu.

 • Kênh YouTube chuyên về kinh tế:

Xem các video trên YouTube từ các kênh chuyên về kinh tế bằng tiếng Anh để học từ các chuyên gia và cập nhật kiến thức về kinh tế.

Dựa vào các tài liệu và nguồn thông tin này, bạn có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế một cách hiệu quả và tự tin hơn trong công việc và học tập.

B. Tham gia các khóa học và lớp học chuyên ngành

1. Khóa học online và offline:

Tham gia các khóa học và lớp học chuyên ngành tiếng Anh kinh tế là một cách tuyệt vời để học từ các chuyên gia, tương tác với người học khác và rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong môi trường thực tế. Dưới đây là một số lựa chọn phổ biến:

 • Khóa học online:

Có nhiều nền tảng đào tạo trực tuyến cung cấp khóa học tiếng Anh chuyên ngành kinh tế. Đây là lựa chọn linh hoạt cho những người có lịch trình bận rộn, cho phép học tập theo tiến độ cá nhân và tìm hiểu từ các chuyên gia trên toàn thế giới.

 • Lớp học offline:

Tìm kiếm các trung tâm đào tạo cung cấp các khóa học tiếng Anh doanh nghiệp. Tham gia lớp học offline giúp bạn gặp gỡ và giao tiếp trực tiếp với giảng viên và bạn học, tạo cơ hội tốt để thực hành kỹ năng nghe và nói.

 • Học qua công ty hoặc tổ chức:

Hãy kiểm tra xem công ty hoặc tổ chức của bạn có cung cấp các khóa học tiếng Anh chuyên ngành không. Một số công ty tổ chức các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của nhân viên.

Tham gia các khóa học chuyên ngành

2. Các khóa học chứng chỉ tiếng Anh kinh tế:

Bạn cũng có thể xem xét tham gia các khóa học cấp chứng chỉ. Những khóa học này thường cung cấp kiến thức sâu hơn và có giá trị chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế. Dưới đây là một số chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành kinh tế phổ biến:

 • Chứng chỉ tiếng Anh Kinh tế Quốc tế (International Business English – IBE):

Chứng chỉ này tập trung vào việc sử dụng tiếng Anh trong các tình huống kinh doanh và giao dịch quốc tế.

 • Chứng chỉ tiếng Anh Kinh tế Tài chính (English for Finance – EFE):

Chứng chỉ này chuyên về việc sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

 • Chứng chỉ tiếng Anh Kinh tế Thương mại (English for Business – EFB):

Chứng chỉ này hướng đến việc sử dụng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh tổng quát và thương mại.

Các chứng chỉ này không chỉ nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn mà còn chứng minh năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế khi ứng tuyển vào các công việc mới hoặc thăng tiến trong công việc hiện tại.

Xem thêm : Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

C. Tương tác với người bản ngữ và các chuyên gia kinh tế:

1. Tham gia các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến trên thế giới liên quan đến kinh tế

Đây là một cách tuyệt vời để tương tác với người bản ngữ và các chuyên gia kinh tế. Dưới đây là một số gợi ý để tham gia cộng đồng trực tuyến:

 • Tham gia diễn đàn kinh tế:

Tìm kiếm các diễn đàn kinh tế trực tuyến trên thế giới và tham gia thảo luận với các chuyên gia kinh tế. Bằng cách chia sẻ quan điểm và học từ những người có kinh nghiệm, bạn có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế.

 • Tham gia nhóm LinkedIn:

Tìm kiếm nhóm LinkedIn về kinh tế và sử dụng tiếng Anh. Tham gia nhóm này giúp bạn kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, đọc bài viết chia sẻ kinh nghiệm và tham gia các cuộc thảo luận chuyên sâu.

 • Theo dõi các trang mạng xã hội chuyên ngành:

Theo dõi các trang Facebook, Twitter hoặc Instagram của các chuyên gia kinh tế, nhà xuất bản hoặc tổ chức uy tín. Những trang này thường chia sẻ thông tin mới nhất về kinh tế bằng tiếng Anh.

2. Xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên ngành:

Xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên ngành giúp bạn kết nối với những người có cùng đam mê và lĩnh vực chuyên môn. Dưới đây là một số gợi ý để xây dựng mạng lưới quan hệ trong lĩnh vực kinh tế:

 • Tham gia hội thảo và sự kiện kinh tế:

Tìm kiếm các hội thảo và sự kiện kinh tế diễn ra gần bạn hoặc trực tuyến. Tham gia những sự kiện này giúp bạn gặp gỡ và giao tiếp trực tiếp với các chuyên gia và doanh nghiệp.

 • Mở rộng mạng lưới qua người quen:

Tìm hiểu người quen của bạn có đang làm việc hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế. Mở rộng mạng lưới quan hệ bằng cách kết nối với họ và tìm hiểu về kinh nghiệm của họ trong việc học và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế.

 • Xây dựng mạng lưới trực tuyến:

Sử dụng các nền tảng mạng xã hội chuyên ngành như LinkedIn để kết nối với các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu và đồng nghiệp. Xây dựng mạng lưới trực tuyến giúp bạn tiếp cận thông tin và tư vấn chuyên môn dễ dàng hơn.

Bằng cách tương tác với người bản ngữ và các chuyên gia kinh tế, bạn sẽ có cơ hội rèn luyện và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế cũng như cập nhật kiến thức mới nhất trong lĩnh vực này.

IV. Kết luận:

Bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh chuyên ngành kinh tế và giới thiệu các nguồn tài liệu, khóa học hữu ích giúp xây dựng và phát triển năng lực ngôn ngữ trong lĩnh vực này. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng và khích lệ mọi người tận dụng các cơ hội học tập và rèn luyện tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, từ những người mới bắt đầu muốn khám phá lĩnh vực này đến những chuyên gia kinh tế muốn nâng cao trình độ ngôn ngữ.

Nắm vững tiếng Anh chuyên ngành kinh tế là một yếu tố quan trọng để thành công trong môi trường kinh doanh quốc tế ngày nay. Việc sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo trong lĩnh vực kinh tế mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Nó tạo cơ hội việc làm rộng mở và giúp bạn nâng cao cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Cho phép bạn xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế mạnh mẽ, giúp bạn kết nối với các chuyên gia và đối tác trong lĩnh vực kinh tế trên toàn cầu. Giúp bạn truy cập và hiểu được các kiến thức và thông tin kinh tế quốc tế. Giúp bạn định hình chiến lược kinh doanh hiệu quả và tận dụng cơ hội thị trường.

Đây sẽ là cánh cửa mở ra những cơ hội mới và giúp bạn tiến xa trong sự nghiệp. Chúc bạn thành công và thăng tiến trong lĩnh vực kinh tế thông qua tiếng Anh!

Xem thêm : Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại

Rate this post
Call Us Now