Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Nối tiếp các kiến thức tổng hợp về các thì trong tiếng Anh. Trung Tâm Anh ngữ American Links sẽ tiếp tục mang đến cho độc giả các kiến thức cơ bản của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn; bắt đầu từ dấu hiệu nhận biết, cách dùng và công thức của nó như thế nào? Các dạng bài tập của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ra sao? Tất cả đều được giải đáp trong bài viết này.

Present Perfect Continuous
Present Perfect Continuous

Mục lục bài viết

Hiểu rõ về Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Sơ đồ mốc thời gian
Sơ đồ mốc thời gian

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay Present Perfect Continuous Tense, là sự kết hợp giữa thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Tense) và thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous); mang đặc điểm tương tự của hai thì đó và có cấu trúc phức tạp hơn. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh về sự kéo dài của thời gian mà hành động đã xảy ra nhưng không đem lại hệ quả rõ ràng. Đây là dạng thì sẽ tạo nhiều chướng ngại trong các kỳ thi chứng chỉ quốc tế như TOEIC hay IELTS .

Các cách sử dụng Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Present Perfect Continuous được dùng để mô tả sự việc, hành động xảy ra trong quá khứ. Sự việc, hành động đó vẫn kéo dài đến hiện tại và khả năng cao là tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta nên chia cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ra làm hai trường hợp. Cụ thể như sau :

Trường hợp sử dụng thứ nhất

Diễn tả hành động bắt nguồn trong quá khứ nhưng kết quả của nó không được chú trọng mà chỉ quan tâm đến nhấn mạnh tính “liên tục” của hành động

Câu minh họa:

 • I have been falling for 30 minutes ! (Tôi đã rơi tự do trong những 30 phút đấy)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong câu này nhấn mạnh việc người nói đã rơi tự do trong một khoảng thời gian rất dài

 • He has been waiting his crush to answer his confess for a long time. (Anh ấy đã chờ đợi người mà mình phải lòng hồi đáp lời tỏ tình của anh ta trong một thời gian dài .)

Tương tự, hành động chờ đợi không phải là điều được nhấn mạnh trong câu này mà là khoảng thời gian mà người đó đã phải chờ đợi

Trường hợp sử dụng thứ hai

Đây là cách dùng diễn tả hành động đã kết thúc trong quá khứ nhưng lại chú trọng vào “kết quả” mà hành động đó dẫn đến ở thời điểm hiện tại.

Câu minh họa :

 • He has been cleaning the garage yesterday (Anh ta đã dọn dẹp ga-ra cả ngày hôm qua)

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong câu này chú trọng vào sự “dọn dẹp ga-ra” của chủ ngữ là “anh ta”; giống như một lời tường thuật.

 • Someone have been stealing my wallet (kẻ nào đó đã trộm mất ví của tôi)

Hành động trộm ví của kẻ nào đó tại một thời điểm không xác định trong quá khứ; dẫn đến kết quả là người nói không còn lại ví ở thời điểm hiện tại.

 

Bốn dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu nhận biết Present Perfect Continuous
Dấu hiệu nhận biết Present Perfect Continuous

1. Nhận biết thông qua cấu trúc “All + thời gian”

Cấu trúc này thường đứng cuối câu , từ chỉ thời gian có thể sử dụng không có giới hạn cụ thể như (all the time, all the day, all the centuries…)

Câu minh họa :

 • They have been working in the construction site all the morning. (Họ làm việc tại công trường xây dựng cả buổi sáng.)

2. Nhận biết thông qua cấu trúc “for the whole+ danh từ chỉ thời gian”

Dấu hiệu nhận biết này cũng thường đứng cuối câu và danh từ chỉ thời gian cũng sử dụng không có giới hạn giống đặc điểm nhận dạng đầu tiên.

Câu minh họa :

 • Stacy has been driving his car for the whole day. (Stacy đã lái xe cả ngày rồi.)
 • Soldiers in the battle have been fighting for the whole month. (Những người lính trên chiến trường đã chiến đấu cả tháng trời rồi.)

3. Nhận biết thông qua “for + quãng thời gian” và “since + mốc thời gian”

Đặc điểm nhận biết này có thể giống với thì hiện tại hoàn thành. Tuy nhiên thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn lại cần chia động từ dạng Verb-ing thay vì phân từ II.

Câu minh họa :

 • Since + mốc thời gian : She has been playing badminton since her father taught her to play. (Cô ấy chơi cầu lông kể từ khi bố cô ấy dạy cô ấy chơi.)
 • For + quãng thời gian : They have been listening to the rock music for 3 hours. (Họ nghe nhạc rock được 3 tiếng đồng hồ rồi.)

4. Phân biệt giữa hiện tại hoàn thành & hiện tại hoàn thành tiếp diễn?

Thì hiện tại hoàn thành luôn chú trọng kết quả của hành động để lại ở hiện tại. “Hiện tại hoàn thành tiếp diễn” nhấn mạnh sự tiếp diễn của hành động kéo dài từ quá khứ & còn tiếp tục đến hiện tại. Học sinh cần chú ý điểm này để tránh mắc sai lầm trong khi phân biệt giữa các thì.

Ví dụ:

 • I have written a few letters since morning. – Tôi đã viết một vài bức thư lúc từ sáng.
 • I have been writing eight letters since morning. – Tôi đã viết 8 bức thư từ sáng. (và bây giờ vẫn còn đang viết tiếp)

Câu đầu tiên sử dụng hiện tại hoàn thành, câu thứ hai sử dụng hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

 

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn :  Công thức cơ bản

Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức thể khẳng định

Chủ ngữ + have/ has + been + V-ing

Lưu ý:

          Chủ ngữ = I/ We/ You/ They + have

          Chủ ngữ = He/ She/ It + has

Ví dụ:

          That car has been standing there for 1 week. (Cái xe đó đã đậu ở đó trong vòng 1 tuần rồi)

          I have been living in Ha Noi for 5 years. (Tôi đã sống tại Hà Nội được 5 năm rồi)

Công thức thể phủ định

Chủ ngữ + haven’t / hasn’t + been + V-ing

have not → haven’t

has not → hasn’t

Ví dụ:

          I haven’t been playing video game for 5 days. ( tôi đã không chơi điện tử được 5 ngày rồi)

          She hasn’t been going to the movie theater since Tom left her (Cô ấy đã không đi tới rạp chiếu phim kể từ khi Tom bỏ rơi cô ấy)

Công thức thể nghi vấn

Have/ Has + Chủ ngữ + been + V-ing?

Trả lời:

       –  Yes, I/ you/ we/ they + have.

          No, I/ you/ we/ they + haven’t.

       –  Yes, it/ he/ she + has.

          No, it/ he/ she + hasn’t.

Ví dụ:  Have you been staring at the girl you like for 5 minute ? (Có phải bạn đang nhìn chằm chằm vào cô gái mà bạn thích được 5 phút rồi không ?) No, I haven’t.

 

Các loại bài tập Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dạng bài tập cơ bản

Bài 1: Hoàn thành các câu bên dưới sao cho đúng ngữ pháp 

It’s raining. The rain started two hours ago. It….. for two hours.

We are waiting for the train. We started waiting for an hour. We ….. for an hour minutes.

I’m learning Japanese. I started classes in December. I ….. since December.

Mary is working in London. She started working there on 18 January. ……. since 18 January.

Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago. ……. for years.

 

Bài 2: Dựa vào những từ gợi ý cho sẵn để hoàn thành câu theo thì thích hợp.

We/ not/ want/ go/ because/ be/ have/ dinner

The baby/ be/ sleep/ hours/ so/ house/ quiet.

We/ drink/ alcohol/ since/ we/ reunite/for 1 hour

I/ clean/my house/ whole/ day/ now/ be/ tired.

He/ not/ see/ grandparents/ so long/ because/ He/ busy.

 

Bài 3: Make the question with the Present Perfect Continuous (Đặt câu  với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn )

 1. You have just arrived to meet a woman who is waiting for you.

(you/wait/long)

→ _______________________________________________?

 1. You meet an old friend from high school in the club. His face and hands are change.

(what/to/do?)

→ _______________________________________________?

 1. Your girlfriend is now working in a grocery store. You want to know how long.

(how long/you/work/there?)

→ _______________________________________________?

 1. A friend of your tells you about his job – He is a hotel manager. You want to know how long.

(how long/you/work/hotel manager?)

→ _______________________________________________?

 

Bài 4: Sử dụng các động từ trong ngoặc để viết lại các câu sau sao cho đồng nghĩa với câu đã cho

Ví dụ:

1.Tom Riddle started creating a Horcrux two Years ago. He is still creating it and now he is on the senventh Horcrux.

He __________________________________for two hours. (create)

He __________________________________ the senventh Horcrux so far. (create)

 1. Billy Butcher is from America. He is traveling around the world at the moment. He began his trip three years ago.

He __________________________________ for three years. (travel)

__________________________________ six countries so far. (visit)

 1. Ronaldo is a soccer player. He began playing soccer when he was ten years old. This year he won the FIFA’s Golden Ball again-for the 5th time.

__________________________________ the FIFA’s Golden Ball 5th times. (win)

__________________________________ since he was ten. (play)

 1. When they left the university, Stewie and Brian started making statues together. They still make statues.

They __________________________________ statues since they left the university. (make)

__________________________________ five statues since they left university. (make)

 

Dạng bài tập nâng cao

Bài 5: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những hội thoại sau bằng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

A: Brian, how long ……………..you ……………(1)…………………….. Vietnamese? (learn)

B: Vietnamese? Wait a minute. For about four years i guess

 

A: What a lovely cat!

B: My Cat ……………………(2)……………………….. some kitty. (give birth)

 

A: Why are your body smell so ridiculous?

B: I …………………………(3)…………………………… my garage. (clean)

 

A: You look so exhausted. You should have a good nice sleep.

B: You think so? But I ………………………(4)…………………………….. so hard. (not work)

 

A: Why ……………….. Sarah ………(5)……………………………… out lately? (not go)

B: She broke both of her leg while she was skiing yesterday.

 

A: Brian, would you mind be quiet? I want to sleep!

B: What are you talking about? I ………………………(6)………………………… any noise since I got up. (not make)

 

A: …………….. you ……………(7)………………………… for a long time? (cough)

B: Not really. It started the day before yesterday.

 

A: Mr. Gregson, how long ……………… you …………(8)…………………………….. English? (not teach)

B: Honestly, I’ve never taught English. But I used to want to try it.

 

A Hi, Sam. How is your new girlfriend doing?

B Susan? She …………………………(9)…………………………. to me since we had an argument. (not speak)

 

A: Have you heard about the bank robbery in King Street?

B: Yes, I have. The police ………………………(10)……………………….. for the robbers day and night. (look)

 

Kết luận

Bạn sẽ cảm thấy thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn không khó nếu nắm vững được : công thức, cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết. Đây cũng là các yếu tố cơ bản khi học các thì khác. Hãy đọc kĩ các lưu ý đề cập trong bài viết để khi gặp các trường hợp đặc biệt, bạn sẽ không bị rối. Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn nắm chắc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, hãy làm thật nhiều bài tập và sử dụng đúng trong các ngữ cảnh nhé!

 

2 thoughts on “Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 1. American Links English Center says:

  Đáp án bài 1
  has been raining
  have been waiting
  have been learning Spanish
  she has been working there
  they’ve been going there

  Đáp án bài 2
  We don’t want to go out because We have been having dinner.
  The baby has been sleeping for hours, so the house is very quiet.
  We has been drinking alcohol since we reunite for 1 hour.
  I have been cleaning my house for the whole day, so now I am tired.
  He has not been seeing his grandparents for so long because he is too busy.

 2. American Links English Center says:

  Đáp án bài 3
  Have you been waiting long?
  What have you been doing?
  How long have you been working there?
  How long have you been working as an accountant?

  Đáp án bài 4
  1.has been creating
  has created
  2.She has been traveling
  She has visite
  3.He has won
  He has been playing soccer
  4.They have been making
  They have made…

  Đáp án bài 5
  1.have you been learning
  2.has been giving
  3.have been cleaning
  4.have not been working
  5.has … not been going
  6.have not been making
  7.have … been coughing
  8.have … not been teaching
  9.has not been speaking
  10.have been looking

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.