Mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có ba mạo từ: ‘a’, ‘an’ và ‘the’, chúng đứng trước danh từ. Những từ nhỏ này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc cấu trúc câu và diễn đạt ý nghĩa một cách hiệu quả. Cùng tìm hiểu chi tiết mạo từ là gì và cách sử dụng chúng, bạn nhé!

Mạo từ trong tiếng Anh là gì
Mạo từ trong tiếng Anh là gì

Mạo từ là gì?

Mạo từ (article) là những từ xác định một danh từ là cụ thể hoặc không cụ thể. Cùng xem các ví dụ sau:

Ví dụ:

After the long day, the cup of coffee tastes particularly good.

Bằng cách sử dụng mạo từ ‘the’, chúng ta đã chỉ ra rằng đó là một ngày cụ thể dài và một tách cà phê cụ thể có vị ngon.

Ví dụ:

After a long day, a cup of coffee tastes particularly good.

Bằng cách sử dụng ‘a’, người nói đã tạo ra tuyên bố chung: ngụ ý rằng sau một ngày dài, “bất kỳ” tách cà phê nào cũng sẽ ngon.

Xem thêm : Tìm hiểu từ Wikipedia (không đầy đủ)

Trong tiếng Anh có hai loại mạo từ: xác định & không xác định. Bây giờ hãy thảo luận về chúng chi tiết hơn.

Mạo từ xác định

Mạo từ xác định là từ ‘the’. Đối với một điều cụ thể, nó có chức năng giới hạn ý nghĩa của một danh từ.

Ví dụ: Bạn có thể hỏi:

“Are you going to the party this weekend?”

Như vậy, “the” cho biết rằng đang đề cập đến một bữa tiệc cụ thể mà cả hai người đều biết.

Mạo từ xác định có thể được dùng với danh từ số ít, số nhiều hoặc không đếm được. Dưới đây là một số ví dụ được sử dụng trong ngữ cảnh:

Ví dụ:

Please give me the hammer.

Please give me the black hammer; the red one is too small.

Please give me the nail.

Please give me the big nail; it’s the only one strong enough to hold this picture.

Please give me the nail and the hammer.

Mạo từ không xác định

Mạo từ không xác định (mạo từ bất định – Indefinite article) có hai dạng trong tiếng Anh:

  • Từ “a” khi đứng trước một từ bắt đầu bằng một phụ âm.
  • Từ “an” khi đứng trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm.

Indefinite article chỉ ra danh từ được đề cập đến một ý tưởng chung hơn là một điều cụ thể.

Ví dụ, bạn có thể hỏi:

“Should I bring a cake to the party?”

Người nghe sẽ hiểu rằng bạn không hỏi về một loại bánh cụ thể.

“I am going to bring an apple cake.”

Một lần nữa, mạo từ không xác định chỉ ra rằng bạn không nói về một chiếc bánh táo cụ thể. Bạn có thể thậm chí còn chưa có chiếc bánh nào.

Mạo từ không xác định chỉ xuất hiện với danh từ số ít. Hãy xem xét các ví dụ sau về Indefinite article được sử dụng trong ngữ cảnh:

Ví dụ:

Please hand me a pencil; any pencil will do.

Please hand me an apple; any apple will do.

Ngoại lệ: chọn ‘a’ hoặc ‘an’

Có một vài trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc chung về việc sử dụng trước từ bắt đầu bằng phụ âm hoặc nguyên âm. Ví dụ, chữ cái đầu tiên của từ ‘honor’ là một phụ âm, nhưng nó không được phát âm. Mặc dù cách đánh vần của nó, từ honor bắt đầu bằng một nguyên âm. Do đó, chúng tôi sử dụng an. Xem xét câu ví dụ dưới đây để minh họa cho khái niệm này.

My father is a honest man. → SAI

My father is an honest man. → ĐÚNG

Trường hợp tương tự, khi chữ cái đầu tiên của một từ là một nguyên âm nhưng được phát âm với một phụ âm. Hãy sử dụng ‘a’, như trong ví dụ sau đây:

He is an United States senator. → SAI

He is a United States senator. → ĐÚNG

Điều này cũng đúng với các từ viết tắt và viết tắt: an LCD display, a US-based company, an HR department, a URL.

Cách sử dụng mạo từ a, an, the
Cách sử dụng mạo từ a, an, the

Mạo từ trước tính từ

Đôi khi một mạo từ sửa đổi một danh từ cũng được sửa đổi bởi một tính từ. Trật tự từ thông thường là mạo từ + tính từ + danh từ. Nếu mạo từ không xác định, hãy chọn a hoặc an dựa trên từ ngay sau nó. Tham khảo các vị dụ sau đây:

Lucy will bring a small gift to Anna’s party.

We heard an interesting story yesterday.

Mạo từ bất định với danh từ không đếm được

Danh từ không đếm được bao gồm:

  • những thứ vô hình (như information, air),
  • chất lỏng (như milk, wine),
  • và những thứ quá lớn hoặc nhiều để đếm (như equipment, sand, wood).

Bởi vì những thứ trên không thể đếm được, bạn không sử dụng ‘a’ hoặc ‘an’ với chúng. Hãy nhớ rằng mạo từ bất định chỉ dành cho danh từ số ít. Mặc dù vậy, các từ như ‘some’ có thể bổ nghĩa cho danh từ không đếm. Cùng xem các ví dụ sau đây để tham khảo:

Please give me a water. → SAI

‘Water’ là danh từ không đếm được, vì vậy:

Please give me some water. → ĐÚNG

Nhưng nếu bạn mô tả ‘water’, ‘ice’ theo đơn vị đếm được (như chai, lọ, cục,…), bạn có thể dùng mạo từ không xác định.

Please give me a bottle of water. → ĐÚNG

Please give me an ice. → SAI

Please give me an ice cube. → ĐÚNG

Please give me some ice. → ĐÚNG

Lưu ý : tùy thuộc vào ngữ cảnh, một số danh từ có thể đếm được hoặc không đếm được (ví dụ: hair, noise, time):

We need a light in this room.

We need some light in this room.

Sử dụng article với đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu có thể giúp xác định xem vấn đề được nói tới cụ thể hay không cụ thể. Như chúng ta đã thấy, mạo từ cũng chỉ ra tính cụ thể. Nhưng nếu bạn sử dụng đồng thời cả đại từ sở hữu và mạo từ, người đọc sẽ bị rối. Đại từ sở hữu là những từ như của his, my, our, its, her, và their. Cùng xem các ví dụ sau đây:

Why are you reading the my notebook? → SAI

‘The’ và ‘my’ không được sử dụng cùng nhau vì cả hai đều nhằm bổ nghĩa cho cùng một danh từ. Thay vào đó, bạn nên sử dụng một trong hai thứ, tùy thuộc vào ý nghĩa dự định:

Why are you reading the notebook?

Why are you reading my notebook?

Lược bỏ mạo từ

Thỉnh thoảng, mạo từ được lược bỏ hoàn toàn trước một số danh từ chỉ ý tưởng trừu tượng. Trong trường hợp đó, mạo từ được ngụ ý (zero article) nhưng không thực sự hiện diện. Cùng xem các ví dụ sau đây:

Let’s go out for a dinner tonight. → SAI

Let’s go out for dinner tonight. → ĐÚNG

The creativity is a valuable quality in young people. → SAI

Creativity is a valuable quality in young people. → ĐÚNG

Nhiều ngôn ngữ và quốc tịch không có mạo từ đứng trước. Hãy xem xét ví dụ dưới đây:

I studied the Polish in high school for three years. → SAI

I studied Polish in high school for three years. → ĐÚNG

Các bộ môn thể thao và các môn khoa học, học thuật không yêu cầu mạo từ. Hãy xem xét ví dụ dưới đây:

I like to play the football. → SAI

I like to play football. → ĐÚNG

My son was always good at the math. → SAI

My son was always good at math. → ĐÚNG

Tóm lược bằng các câu hỏi

Mạo từ là gì?

Đó là một từ đứng trước một danh từ để cho biết nó cụ thể hay không. Danh từ cụ thể sử dụng mạo từ ‘the’ và danh từ chung sử dụng mạo từ ‘a/ an’.

Ví dụ trong ngữ pháp?

The hammer” chỉ một cái búa cụ thể, nhưng “a hammer” ám chỉ bất kỳ cái búa nào.

Khi nào chúng ta không nên sử dụng?

Không dùng mạo từ với danh từ không đếm được hoặc đại từ sở hữu. Danh từ như quốc tịch, môn khoa học, học thuật và các bộ môn thể thao, danh từ chỉ những ý tưởng trừu tượng không cần mạo từ.

5/5 - (1 bình chọn)
Call Us Now