Khóa học tiếng Anh cho Teen – Pre-Intermediate

Khóa học tiếng Anh cho Teen – Pre-Intermediate

Khóa học tiếng Anh cho Teen – Pre-Intermediate

Khóa học dành cho ai?

– Chương trình  tiếp tục cho các học viên đã hoàn thành khóa học Elementary (tương đương trình độ A1 tiêu chuẩn châu Âu).

– Giáo trình chính (Sollution Pre-Intermediate và Mega Goal 2).

Sau khóa học sẽ đạt được gì?

– Sau khi hoàn thành khóa học Pre-Intermediate, bạn có thể thi để lấy chứng chỉ A2 (tiêu chuẩn châu Âu) hoặc tham gia các khóa luyện thi trình độ TOEIC Preparation 1, bạn có thể hỏi và trả lời các dạng thức câu ở các thì từ quá khứ đơn, hiện tại, tương lai đơn giản, nối câu, và đọc đạn văn ngắn, quen thuộc. Bạn có thể hiểu một vài từ nối khó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *