Khóa học tiếng Anh cho Teen – Elementary

Khóa học tiếng Anh cho Teen – Elementary

Khóa học tiếng Anh cho Teen – Elementary

Khóa học dành cho ai?

–  Chương trình dành cho các học sinh ở tuổi Teen mới bắt đầu học tiếng Anh.

–  Giáo trình chính (Sollution Elementary và Mega Goal).

Sau khóa học sẽ đạt được gì?

–  Sau khi hoàn thành khóa học Elementary bạn có thể tham gia thi chứng chỉ A1 tiêu chuẩn Châu Âu, bạn có thể nghe, nói va thể hiện những câu đơn giản. Bạn có thể đọc hiểu và viết các mẫu câu đơn với các chủ đề quen thuộc như: giới thiệu về bản thân, gia đình, bạn bè, văn phòng, trường học, môi trường,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *