Học viên : Trần Mai Anh

Học viên : Trần Mai Anh

“Mình tên là Trần Mai Anh, năm nay mình 7 tuổi. Mình đang là học viên lớp Starter 2 của thầy Jon. Mình chỉ mới theo học tại Americanlinks được 3 tháng thôi nhưng mình cảm thấy tiến bộ rất nhiều. Bây giờ ở nhà mình có thể nói chuyện với bố bằng tiếng anh rồi đấy.  Lần đầu đến Americanlinks, mình rất là bỡ ngỡ với môi trường học tại đây. Mình cũng không quen với các bạn cũng như các thầy cô và thiết bị học ở trong lớp. Nhưng dần dần mình được thầy Jon cùng các cô trợ giảng luôn sát sao giúp mình nắm được bài và hiểu bài hơn. Trên lớp, thầy luôn tạo ra các hoạt động giúp mình với các bạn trong lớp hiểu nhau và làm đầy thêm vốn từ vựng của mình. Mình cảm thấy ở Americanlinks, môi trường học thật vui vẻ và thoải mái. Mình rất tự hào vì được là một trong số học viên củaAmericanlinks.”

Học sinh nhí Trần Mai Anh

Học viên : Trần Mai Anh (Anna-Starter 2.Jon)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.