Học viên : Phạm Lê Minh Long

Học viên : Phạm Lê Minh Long

“Mình tên là Minh Long, năm nay mình 9 tuổi. Mình đang theo học lớp Mover 2, chiều thứ 6 tại American Links. Mình biết đến American Links cách đây 2 năm khi mình còn là học sinh lớp 2, và mình đã gắn bó cho đến bây giờ luôn đấy. Thầy giáo của mình là thấy Jon. Ấn tượng của mình về thầy là thầy rất cao, hay cười và hay nói chuyện cùng bọn mình nữa. Bài học của thầy rất thu hút. Mỗi giờ học, thầy thường nghĩ ra nhiều  hoạt động thú vị và mới lạ. Điều này khiến chúng mình thực sự rất thích và hứng thú học tập hơn.”

Học sinh nhí Phạm Lê Minh Long

Học viên : Phạm Lê Minh Long (Ryan-Mover2.Jon)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.