Happy Teacher Day 2020

Happy Teacher Day 2020

Happy Teacher’ Day
Thank you teachers for always being the parents, the sibling, the friend who stayed by and followed over us. I hope I can continue to stick with you in the years to come. I love you so much!

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Cảm ơn các thầy, cô vì luôn luôn là người cha, người mẹ, người thân, người bạn, người mà luôn ở lại, dõi theo chúng em. Chúng em hy vọng chúng em có thể tiếp tục gắn bó với các thầy, cô trong những năm tới. Chúng em yêu thầy, cô rất nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.