Site icon Trung tâm Anh ngữ American Links

Giới từ About có gì thú vị?

Thông qua độ đa dạng về mặt ngữ nghĩa, About là một trong số những từ vựng có khả năng kết hợp với các từ khác trong nhiều trường hợp. Nhờ đó About có cách dùng là giới từ, cũng có khi là trạng từ, hoặc ghép với các từ khác để tạo thành cấu trúc câu đặc biệt. Cùng American Links tìm hiểu tất cả các cách sử dụng của About trong tiếng Anh hiệu quả nhé !

Điểm thú vị của giới từ about

Nghĩa của giới từ About

About có thể sở hữu ngữ nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và từ vựng đi kèm với nó.

“About” có thể hiểu với một vài nghĩa như: khắp nơi, xung quanh, quanh quẩn, về cái gì đó, khoảng chừng, …

Ví dụ :

I haven’t play video game about cooking before (sử dụng nghĩa đề cập về cái gì đó)

People have stayed about the village for 1 hour (sử dụng với nghĩa xung quanh, quanh quẩn)

Cách dùng giới từ about

– About là giới từ

Vị trí của About trong câu khi là giới từ tuân theo quy tắc của các giới từ nói chung. Thường đứng sau một tính từ liên quan đến tính cách, cảm xúc của con người. Điển hình như : nice/ kind/ good/ generous/ mean/ stupid/ silly/ intelligent/ clever/ sensible/…

Ví dụ:

The book about Vietnamese’s traditional food. (Cuốn sách viết về ẩm thực cổ truyền của Việt Nam)

Trong ví dụ trên, giới từ about đứng ngay sau danh từ “book” bổ sung ý nghĩa cho danh từ đó về nội dung đề cập trong cuốn sách.

Ví dụ:

The bird have flied about the village for 1 hours.

– Các từ vựng phổ biến đi kèm với giới từ about:

Agree with someone about/on something (v): đồng ý với ai về cái gì đó

Angry about something (adj): tức giận về điều gì

Anxious about (adj): lo lắng về

Care about (v): quan tâm về

Concerned about (adj): quan tâm tới

Curious about (adj): tò mò về

Crazy about (adj): phát điên vì

Doubtful about (adj): hoài nghi về

Enthusiastic about (adj): nhiệt tình với

Excited about (adj): hào hứng với

Happy about (adj): hạnh phúc với

Honest about (adj): chân thành về

Nervous about (adj): lo lắng về

Reluctant about something (or to) st (adj): ngần ngại, hững hờ với cái gì

Sorry about (adj): lấy làm tiếc, hối tiếc về (một điều gì đó)

Talk about (v): nói về

Think about (v): nghĩ về

Uneasy about (adj): không thoải mái

Sad about (adj): buồn về

Worry about (v): lo ngại về

 

Cách sử dụng about trong các trường hợp khác

Cách dùng khác của about

Ngoài cách sử dụng làm giới từ thì About còn được dùng trong nhiều trường hợp khác . Điều này khiến người học tiếng Anh dễ nhầm lẫn, nhất là trong các bài kiểm tra ngữ pháp. Bạn hãy đọc kỹ các trường hợp sau để tránh mất điểm không đáng có khi phân biệt About là giới từ với các dạng khác.

– About khi là trạng từ

About ngoài chức năng làm giới từ, nó còn được dùng thay thế vị trí một trạng từ. Nó giúp mô tả các yếu tố về mốc thời gian, khoảng thời gian, số đếm, hay các đại lượng mà người sử dụng khó ước lượng chính xác tuyệt đối.

Cách sử dụng trạng từ about thông dụng nhất, áp dụng cho phần lớn trường hợp:

Câu minh họa:

Our lesson will start at about  3 pm everyday.

We met each other about five years ago .

Câu minh họa :

We are about 10 kilometers from there

– Cấu trúc be about to

Được sử dụng để diễn tả về một điều gì đó chuẩn bị xảy ra rất sớm trong tương lai. Được sử dụng làm lời dự đoán hoặc cảnh báo có độ tin cậy khá cao.

Được dùng trong các câu có thì thương lai đơn:

S + to be + about + to + verb infinitive

Ví dụ :

– Cấu trúc “how about” hoặc “what about”

Tiếp theo là cấu trúc how about hay what about. Người ta sử dụng cấu trúc này khi muốn được  đưa ra gợi ý, đề nghị về một việc gì đó, một vấn đề nào đó cần thảo luận.

Phần khung của một câu sử dụng cấu trúc này như sau :

How about / What about + Verb-ing/Noun?

Ví dụ minh họa :

Học sinh cần tìm thêm các dạng bài tập phân biệt cách dùng của giới từ có sử dụng About tại các vị trí khác nhau. Hiểu rõ được giới từ là gì; nắm bắt quy tắc sử dụng giới từ nói chung và áp dụng cho những từ loại đa dụng như About.

Trên đây là bài viết tổng hợp kiến thức quan trọng nhất liên quan đến About . Hy vọng sau bài viết người đọc đã có thể phân biệt được cách sử dụng about như một giới từ cũng như áp dụng các cấu trúc khác nhau của nó một cách linh hoạt trong thực tiễn. Chúc bạn thành công!

American Links – Be friend with English!