Collocation là gì?

Collocation là gì?

Collocation là gì? Nó có quan trọng với IELTS không? Cách để học Collocation? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây cùng American Links.

Collocation là gì

Collocation là gì?

Collocation là một nhóm từ được kết nối với nhau theo đúng thứ tự. Chúng luôn xuất hiện cùng nhau khi nói về một thông tin nào đó. Cách kết hợp từ này tạo sự tự nhiên như người bản xứ trong cách sử dụng ngôn ngữ. Cụ thể:

  • Điều này đề cập đến các từ (thường là hai hoặc ba) thường được đặt cùng nhau.
  • Có thể có lý do ngữ pháp cho điều này, nhưng có thể không. Có thể qua thời gian sử dụng lâu dài mới thấy đúng.
  • Đó là một trong những điều quan trọng nhất để hiểu và thực hành khi bạn học ngôn ngữ Tiếng Anh.

Dưới đây là một ví dụ về một số kết hợp động từ-danh từ phổ biến để minh họa:

To make the bed / money / a noise

To catch a cold / a bus / a fish

To come late / on time / to a decision

To do homework / the shopping / nothing

Bạn không thể nói “do the bed” vì những từ này không kết hợp với nhau.

 

Collocation là gì mà lại quan trọng đối với IELTS?

Giám khảo sẽ đánh giá bạn về điều này. Ví dụ:

“uses less common lexical items with some awareness of style and collocation

Vì vậy, để đạt được band 7 trong tiêu chí này, bạn cần sử dụng không chỉ một số từ ít phổ biến hơn, mà bạn còn cần thể hiện ở một mức độ nào đó rằng bạn biết những từ khác, thường được sử dụng với những từ ít thông dụng hơn đó.

Tuy nhiên, nó cũng rất quan trọng đối với bất kỳ band nào. Nếu bạn không nắm bắt tốt, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến bài viết và bài nói của bạn.

 

Làm thế nào để học?

Thật không dễ dàng để nói “Được rồi, hôm nay tôi sẽ học về collocation”.

Điều quan trọng là khi bạn học một từ mới, bạn học những từ thường được sử dụng kết hợp với nó. Đây là cách tiếp cận phổ biến trong các sách khóa học tiếng Anh.

Để lấy một ví dụ đơn giản, giả sử bạn là người mới học Tiếng Anh và bạn đang học từ ‘to have’. Bạn có thể được giới thiệu những cụm từ này trong sách khóa học của mình để giúp bạn học từ:

have lunch
have a bath
have a rest
have a meeting
have a haircut
have a drink
have a good time
have a relationship
have a holiday
have sympathy
have a problem

Vì vậy, bạn không chỉ học từ ‘have’, bạn đang học nhiều phần ngôn ngữ. Bạn cũng đang học những từ thường được sử dụng với từ ‘have’.

Học từ theo cách này hiệu quả hơn nhiều so với học từ một cách cô lập. Nếu bạn tự học từ, bạn chắc chắn sẽ mắc lỗi khi cố gắng sử dụng chúng trong câu.

Dưới đây là một số ví dụ phức tạp hơn sử dụng từ ‘interest’ để hiển thị cho bạn các loại cụm từ mà bạn có thể tìm thấy cho một từ:

Grammar Some Examples Example Sentences
adjective + interest considerable interest
deep interest
great interest
historical interest
long-term interest
musical interest
vested interest
financial interest
business interest
He has a vested interest in the future of the business.

 

I have varied musical interests – I like jazz, pop, classical and reggae.

adverb + interest greatly interested
deeply interested
particularly interested
really interested
very interested
quite interested
He is deeply interested in religion.

 

I’m very interested in studying abroad.

noun + interest interest rate
interest payment
interest charge
interest group
There are political interest groups in my country that want to change the constitution.
preposition + interest out of interest
for interest
of interest
I had never heard of the film before but I went to see it out of interest.
interest + preposition interest among
interest from
interest in
His speech generated interest from many people.
verb + interest take an interest
have an interest
show an interest
lose interest
attract interest
generate interest
spark interest
be of interest
maintain interest
share an interest
pay interest
I started learning to play the guitar but I lost interest very quickly.

 

My friends and I share many interests so we get along very well.

Như bạn thấy, có rất nhiều từ thường được sử dụng với từ ‘interest’ trong các ngữ cảnh khác nhau. Nếu bạn sử dụng các từ sai với nó, điều này sẽ rất nguy hiểm.

Ví dụ, nếu bạn nói điều này, giám khảo sẽ thấy rất rõ ràng rằng điều đó là sai:

I’m completely interested on modern art.

completely‘ không đồng nghĩa với “interest” trong câu này, và cũng không phải “on”. Thay vào đó, nó có thể được nói như thế này:

I’m particularly interested in modern art.

Ai đó sử dụng những câu như thế này sẽ đạt được điểm số cao cho từ vựng của họ. Vì họ đang thể hiện sự hiểu biết tốt về những từ nào nên đi cùng nhau.

Một cách khác để nâng cao kiến thức của bạn về những từ tương đồng là đọc. Bạn càng đọc nhiều, bạn sẽ càng nhận thấy những từ nào thường đi cùng nhau.

Trên đây là tổng quan về “Collocation là gì“. Chúc các bạn thành công!

 

Xem thêm:

Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh

TOEIC là gì?

Rate this post