Năm học mới 2014 - 2015, Anh ngữ Quốc tế American Links thiết kế chương trình học đặc biệt dành cho các bạn sinh viên theo chuẩn đầu ra A2 - B1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và đăng ký của các bạn sinh viên thủ đô...... 

 

 

Các bạn sinh viên rất quan tâm đến chương trình

Rất nhiều câu hỏi được các anh chị tư vấn tuyển sinh giái đáp cho các bạn

 

Các bạn thắc mắc chương trình học

 

Các bạn sinh viên bàn bạc về khoá học

Các bạn suy nghĩ cao độ để chọn chương trình học phù hợp