-  Chương trình dành cho các học sinh ở tuổi Teen mới bắt đầu học tiếng Anh.

-  Giáo trình chính (Sollution Elementary và Mega Goal).

-  Sau khi hoàn thành khóa học Elementary bạn có thể tham gia thi chứng chỉ A1 tiêu chuẩn Châu Âu, bạn có thể nghe, nói va thể hiện những câu đơn giản. Bạn có thể đọc hiểu và viết các mẫu câu đơn với các chủ đề quen thuộc như: giới thiệu về bản thân, gia đình, bạn bè, văn phòng, trường học, môi trường,… 

- Chương trình  tiếp tục cho các học viên đã hoàn thành khóa học Elementary (tương đương trình độ A1 tiêu chuẩn châu Âu).

- Giáo trình chính (Sollution Pre-Intermediate và Mega Goal 2).

- Sau khi hoàn thành khóa học Pre-Intermediate, bạn có thể thi để lấy chứng chỉ A2 (tiêu chuẩn châu Âu) hoặc tham gia các khóa luyện thi trình độ TOEIC Preparation 1, bạn có thể hỏi và trả lời các dạng thức câu ở các thì từ quá khứ đơn, hiện tại, tương lai đơn giản, nối câu, và đọc đạn văn ngắn, quen thuộc. Bạn có thể hiểu một vài từ nối khó. 

- Chương trình  tiếp tục cho các học viên đã hoàn thành khóa học Upper Intermediate (tương đương trình độ B2 tiêu chuẩn châu Âu).

- Giáo trình chính Sollution Advanced, Improve your IELTS và các tài liệu mở rộng do giáo viên American links cung cấp thêm.

- Sau khi hoàn thành khóa học Upper Intermediate, bạn có thể thi để lấy chứng chỉ C1 (tiêu chuẩn châuÂu), bạn có thể tham gia các khóa luyện thi TOEIC Preparation3,TOEFL, IELTS Master và có thể tham gia thi IELTS với mức điểm từ 7 +, thi TOEFLiBT với điểm từ 100+ và thi TOEIC với mức điểm từ 800+ 

- Chương trình  tiếp tục cho các học viên đã hoàn thành  khóa học Pre Intermediate (tương đương trình độ A2 tiêu chuẩn châu Âu).

- Giáo trình chính (Sollution Intermediate và Complete IELTS).

- Sau khi hoàn thành khóa học Intermediate, bạn có thể thi để lấy chứng chỉ B1 (tiêu chuẩn châuÂu), bạn có thể tham gia các khóa luyện thi TOEFL, IELTS Skills và có thể tham gia thi IELTS với mức điểm từ 4 – 5 +, thi TOEFLiBT với điểm từ 30-60 và thi TOEICvới mức điểm từ 400 - 650 

 

Chương trình tiếng Anh dành cho tuổi Teen của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho lứa tuổi từ 13 đến 18. Chương trình học đặc biệt nhằm phát triến toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết mà các em đã được chuẩn bị nền tảng từ các khóa học ở lứa tuổi Kids. Chương trình luyện cách nói nối âm, nối từ phát âm giống người bản ngữ, giúp các bạn có thể sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo trong các tình huống giao tiếp thông dụng nhất ở lứa tuổi Teen. Các tình huống giao tiếp thực tế, hoạt động ngoại khoá thú vị, và các chủ đề học tập cập nhật, gần với cuộc sống tạo hứng thú học tập cho trẻ, và nâng cao trí sáng tạo, khả năng tư duy. Cập nhật các thông tin kiến thức về thế giới, sự tự tin giao tiếp,  và khả năng làm việc độc lập là hành trang quan trọng để các em bước vào môi trường quốc tế