Chương trình tiếng Anh dành cho tuổi Teen của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho lứa tuổi từ 13 đến 18. Chương trình học đặc biệt nhằm phát triến toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết mà các em đã được chuẩn bị nền tảng từ các khóa học ở lứa tuổi Kids. Chương trình luyện cách nói nối âm, nối từ phát âm giống người bản ngữ, giúp các bạn có thể sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo trong các tình huống giao tiếp thông dụng nhất ở lứa tuổi Teen. Các tình huống giao tiếp thực tế, hoạt động ngoại khoá thú vị, và các chủ đề học tập cập nhật, gần với cuộc sống tạo hứng thú học tập cho trẻ, và nâng cao trí sáng tạo, khả năng tư duy. Cập nhật các thông tin kiến thức về thế giới, sự tự tin giao tiếp,  và khả năng làm việc độc lập là hành trang quan trọng để các em bước vào môi trường quốc tế