1.         Mục tiêu: -  Hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp và từ vựng, phát triển đồng đều hai

   kỹ năng Nghe và Đọc.

-  Định hướng theo các chủ đề trong các đề thi TOEIC.

2.         Đối tượng: Khóa học TOEIC FOUNDATION dành cho các học viên có trình độ đầu vào ở cấp độ Beginner, những học viên bị mất căn bản, đã từng học và tiếp xúc với tiếng Anh nhưng kiến thức không vững.

3.         Nội dung khóa học:

-          Từ vựng: Nắm được chủ điểm từ vựng cơ bản, kết hợp học từ vựng qua các bài tâp nghe, đọc đoạn văn.

-          Ngữ pháp: Hệ thống các phần ngữ pháp cơ bản và thiết yếu nhất phục vụ cho các khóa học trình độ cao hơn.

4.         Tài liệu: Tài liệu được tổng hợp từ nhiều giáo trình giúp nâng cao khả năng nghe – đọc của học viên, giúp các bạn tự tin để theo đuổi các khóa học cho trình độ cao hơn.

5.         Lợi ích khi tham gia:

-          Nâng cao vốn từ vựng và ngữ pháp then chốt trong tiếng Anh.

-          Tăng cường phản xạ Nghe và nâng cao khả năng đọc hiểu, nghe hiểu các thông tin chung đối với các dạng thức đề thi TOIEC.

6.         Thông tin khác:

-          Lớp học: 10 – 12 học viên.

-          Thời gian: 24 buổi - 48h.

-          Thời lượng: 2 buổi/tuần.

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO AMERICAN LINKS