Thomas Rehm

 
·         Quốc tịch: Mỹ
 
·         Trình độ:
 
+ Cử nhân chuyên ngành lịch sử trường Đại học Pacific Lutheran
 
+ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TESOL/TEFL/TESL.
  
·         Kinh nghiệm
 
+ Giáo viên tiếng anh tình nguyện cho dự án Uplift tại Đà Nẵng năm 2011.
 
+ Trưởng nhóm dự án chương trình hành động vì trẻ em tại Vancouver-Mỹ năm 2012-2013
 
+ Chuyên gia phụ trách chương trình đào tạo tiếng anh tại Hàn Quốc năm 2013-2015.