Brittany Graeff

·         Quốc tich: Mỹ

·         Trình độ:

+ Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, đại học Central Florida, Orlando, Florida

·         Kinh nghiệm:

+ Là giáo viêntrợ giảng tại đại học Orlando, Florida. Giảng dạy Cello, Orlando, Florida.

+ Giáo viên ESL , Hà Nội, Việt Nam