Brian Rost

·         Quốc tịch: Mỹ

·         Trình độ:

+ Tốt nghiệp đại học Georgetown chuyên ngành vật lý của Mỹ

+ Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ TEFL

·         Kinh nghiệm:

+ Giáo viên tiếng anh tại trung tâm Blue Ocean Education, Hà Nội

+ Giáo viên trợ giảng tiếng anh tại trường Hopkins, MN

+ Trợ giảng tại Đại học Georgetown, Mỹ

+ Giáo viên dạy toán tại trường quốc tế NewTơn

+ Giảng dạy tiếng anh cho lứa tuổi Kids và Teen Việt Nam