Trisha Neel

·         Quốc tịch: Mỹ

·         Trình độ:

+ Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ TESOL, TESL, TEFL
 
+ Tốt nghiệp đại học Sonoma State, Mỹ.

·         Kinh nghiệm:

+ Giáo viên tiếng anh tại Hàn Quốc
 
+ Trợ giảng tại trường Mầm non Monte Vista Elementary, Rohnert Park, Mỹ.

+ Tham gia các hoạt động tình nguyện về giảng dạy ngôn ngữ tại các trường tiểu học  cũng như đại học tại Mỹ.

+ Giảng dạy tiếng anh cho lứa tuổi Kids và Teen Việt Nam nhiều năm